Skip to content

Imigrantë Të Mundshëm Mbani Vesh Ju Lutem

July 28, 2009

nga Adrienne Rich

Doorway w Figures_H.Altman

Këtë portë
o ke për ta kapërcyer
o mbanë s’ke për t’ia dalë.

Nëse mbanë ia del
kujtimi i emrit
pas gjithnjë ka për të ndjekë.

Gjërat për sysh dyshtaz të përballen
edhe të shohësh prapa lipset
që udhë të shkojnë atyre t’u lësh.

E nëse për matanë dot s’ke për të dalë
të rrosh denjësisht
e mundshme është

t’u përmbahesh qëndrimeve vetiake
t’i mëshosh vendimit tënd
të vdesësh trimërisht

Mirëpo shumëçka sytë ka për t’i mveshë
shumëçka mendjes ka për t’i shkarë
se me ç’çmim, kush mund ta dijë?

Premtime porta vetë dot nuk bën,
Se porta s’është, veçse portë.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: